Sadzīves atkritumu izvešana no ēkas Cēsīs Vaļņu ielā 13

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2014/25
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Sadzīves atkritumu izvešana no ēkas Cēsīs Vaļņu ielā 13
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „ZAAO EUR 461,88 (četri simti sešdesmit viens  euro un 88 euro centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 01.01.2014.
Izpildes termiņš: 01.01.2014. – 31.12.2016.

Publicēšanas datums: [11.04.2017]