Sadzīves atkritumi izvešana no ēkas Rīgā, Brīvības ielā 262

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2014/37

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Sadzīves atkritumi izvešana no ēkas Rīgā, Brīvības ielā 262

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „L&TEUR 113,74 (viens simts trīspadsmit euro un 74 euro centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

30.01.2014.
Izpildes termiņš: 30.01.2014.-30.05.2014.

 

Publicēšanas datums: [11.04.2017]