Pensijas apliecību izgatavošana

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŠĶIRŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts Sociālā Apdrošināšanas Aģentūra, Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628, fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/1
Līguma (iepirkuma) veids: prece
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Pensijas apliecību izgatavošana
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA “Dārdedze hologrāfija”
EUR 2400,00 (bez PVN)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 09.01.2014.
09.01.2014. – 30.01.2014.

Publicēšanas datums: [11.04.2017]