Par ventilācijas sistēmas montāžu 1.stāva tualetes telpās un priekštelpā ēkai Rēzeknē, Viļānu ielā 8

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2014/233
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: par ventilācijas sistēmas montāžu 1.stāva tualetes telpās un priekštelpā ēkai Rēzeknē, Viļānu ielā 8
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „KlimatON” EUR 562,15 (pieci simti sešdesmit divi euro un 15 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 27.10.2014
Izpildes termiņš: 27.10.2014. – līdz savstarpējo saistību izpildei.

Publicēšanas datums: [10.04.2017]