Par ventilācijas sistēmas izbūvi klientu uzgaidāmā telpā un tualetes telpā Siguldā, Šveices ielā 12

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2014/195

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Par ventilācijas sistēmas izbūvi klientu uzgaidāmā telpā un tualetes telpā Siguldā, Šveices ielā 12

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „VAKS SERVISS” EUR 2004,27 (divi tūkstoši četri euro un 27 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

26.09.2014
Izpildes termiņš: 01.10.2014. – 14.11.2014.

 

Publicēšanas datums: [10.04.2017]