Par telpu un teritorijas uzkopšanas un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu VSAA Vidzemes nodaļā Rīgā, Raunas ielā 64

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2014/63

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Par telpu un teritorijas uzkopšanas un uzturēšanas pakalpojumu

sniegšanu VSAA Vidzemes nodaļā Rīgā, Raunas ielā 64

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „RBSSKALS SERVISS” EUR 2 685,18 (divi tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci euro un 18 euro centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

30.04.2014.
Izpildes termiņš: 01.05.2014. – 31.12.2014.

 

Publicēšanas datums: [11.04.2017]