Par telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgā, Citadeles ielā 7/69 un Citadeles ielā 8

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2014/123

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Par telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu Rīgā, Citadeles ielā 7/69 un Citadeles ielā 8

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „AUGSTCELTNE” EUR 2940,00 (divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

30.05.2014
Izpildes termiņš: 01.06.2014. – 30.12.2014.

 

Publicēšanas datums: [11.04.2017]