Par starpsienas izbūvi VSAA klientu zālē Graudu ielā 50, Liepājā

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2014/174
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Par starpsienas izbūvi VSAA klientu zālē Graudu ielā 50, Liepājā

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „OLMARS GRUP” EUR 1079,24 (viens tūkstotis septiņdesmit deviņi euro un 24 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

29.07.2014

Izpildes termiņš: 04.08.2014. – 08.09.2014.

 

Publicēšanas datums: [10.04.2017]