Par siltumenerģijas piegādi un apmaksu Baldones ielā 2, Rīgā

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2014/97

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Par siltumenerģijas piegādi un apmaksu Baldones ielā 2, Rīgā

Piegādātājs:  

Rīgas domes Rīgas Sociālais dienests

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

03.05.2014
Izpildes termiņš: 01.05.2014. – 30.04.2016.

 

Publicēšanas datums: [11.04.2017]