Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ēkā Tukumā, Raudas ielā 12a

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2014/280
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ēkā Tukumā, Raudas ielā 12a
Piegādātājs SIA „Eko Baltia vide”
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 23.12.2014
Izpildes termiņš: 01.01.2015. – 27.03.2018.

Publicēšanas datums: [10.04.2017]