Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ēkā Rīgā, Baldones ielā 2

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2014/276

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ēkā Rīgā, Baldones ielā 2

Piegādātājs  

SIA „Eko Baltia vide”

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

17.12.2014
Izpildes termiņš: 01.01.2015. – 31.12.2017.

 

Publicēšanas datums: [10.04.2017]