Par noliktavas hidroizolācijas virskārtas remontu Rīgā, Lāčplēša ielā 70a

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa, tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2014/191
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Par noliktavas hidroizolācijas virskārtas remontu Rīgā, Lāčplēša ielā 70a
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA DIZAINA CENTRS „BARB” EUR 403,88 (četri simti trīs euro un 88 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 18.09.2014
Izpildes termiņš: 22.09.2014. – 07.10.2014.

Publicēšanas datums: [10.04.2017]