Par krāvēju pakalpojumu sniegšanu Vidzemes nodaļas inventāra pārvietošanā

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2014/99

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Par krāvēju pakalpojumu sniegšanu Vidzemes nodaļas inventāra pārvietošanā

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „AV KRĀVĒJU GRUPA EUR 875,00(astoņi simti septiņdesmit pieci euro un 00 euro centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

16.04.2014.
Izpildes termiņš: 16.04.2014. – 30.04.2014.

 

Publicēšanas datums: [11.04.2017]