par kalendāru iegādi VSAA 2015.gadam

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2014/263

Līguma (iepirkuma) veids:  

piegāde

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par kalendāru iegādi VSAA 2015.gadam

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „Bāze Rīga” EUR 2867,14 (divi tūkstoši astoņi simti sešdesmit septiņi euro un 14 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

26.11.2014
Izpildes termiņš: 26.11.2014. – līdz savstarpējo saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [10.04.2017]