Par hologrammu matricu izstrādi pensionāra apliecības izgatavošanai VSAA

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2014/273

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets: par hologrammu matricu izstrādi pensionāra apliecības izgatavošanai VSAA
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Dardedze hologrāfija” EUR 1566,86 (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit seši euro un 86 centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

17.12.2014
Izpildes termiņš: 17.12.2014. – līdz savstarpējo saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [10.04.2017]