par gaisa kondicionieru iegādi un uzstādīšanu

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2014/180

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

par gaisa kondicionieru iegādi un uzstādīšanu

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „Sveo Latvija” EUR 3612,00 (trīs tūkstoši seši simti divpadsmit euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

31.10.2014
Izpildes termiņš: 31.10.2014. – līdz savstarpējo saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [10.04.2017]