Par elektroiekārtu mērīšanas darbiem VSAA ēkā Lakstīgalu ielā 1, Ventspilī

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2014/170

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Par elektroiekārtu mērīšanas darbiem VSAA ēkā Lakstīgalu ielā 1, Ventspilī

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „Vektors 2” EUR 826,45 (astoņi simti divdesmit seši euro un 45 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

01.08.2014.
Izpildes termiņš: 04.08.2014. – 03.09.2014.

 

Publicēšanas datums: [10.04.2017]