Par apkures sistēmas remontu Lāčplēša ielā 70a, Rīgā

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2014/148

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Par apkures sistēmas remontu Lāčplēša ielā 70a, Rīgā

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „Riteh” EUR 2421,25 (divi tūkstoši četri simti divdesmit viens euro un 25 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

26.06.2014
Izpildes termiņš: 26.06.2014. – 31.07.2014.

 

Publicēšanas datums: [11.04.2017]