Nedzīvojamo telpu noma Rīgā, Raunas ielā 64

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2014/75
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Nedzīvojamo telpu noma
Piegādātājs: SIA „Valsts nekustamie īpašumi ”
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 24.03.2014.
Izpildes termiņš: 24.03.2014. – 30.04.2024.

Publicēšanas datums: [11.04.2017]