Ludzas klientu apkalpošanas centra telpu noma

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2014/77

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Ludzas klientu apkalpošanas centra telpu noma

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

Ludzas novada pašvaldība EUR 9422,45 (deviņi tūkstoši četri simti divdesmit divi euro un 45 euro centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

 

14.03.2014.
Izpildes termiņš: 01.05.2014.-30.04.2015.

 

Publicēšanas datums: [11.04.2017]