Konsultanta pakalpojumi klientu apkalpošanas kvalitātes analīzes veikšanai VSAA

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011

 

Kontaktinformācija: Direktora vietniece I.Vēvere Tālrunis:67013610;

e-pasts: irena.vevere@vsaa.gov.lv;

adrese: Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011

 

Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA 2014/ 110
Līguma (iepirkuma) veids Pakalpojumi
Iepirkuma (iepirkuma ) priekšmets Konsultanta pakalpojumi klientu apkalpošanas kvalitātes analīzes veikšanai VSAA
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN) SIA „Ernst & Young Baltic,

3 998.40 (trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi euro un 40 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņi 2014.gada 7.maijs.Izpildes termiņš līdz 2014.gada 30.maijam.

Publicēšanas datums: [11.04.2017]