Autotransporta noma Vidzemes nodaļas inventāra pārvietošanai

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VSAA-2014/93

Līguma (iepirkuma) veids:  

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:  

Autotransporta noma Vidzemes nodaļas inventāra pārvietošanai

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):  

SIA „AV Krāvēju grupa EUR 598,00 (pieci simti deviņdesmit astoņi euro un  00 euro centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:  

01.04.2014.
Izpildes termiņš: 01.04.2014. – 30.04.2014.

Publicēšanas datums: [11.04.2017]