Autotranspoata noma VSAA darbnieku braucieniem 2014.gadā

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŠĶIRŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts Sociālā Apdrošināšanas Aģentūra, Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628, fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/106
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Autotranspoata noma VSAA darbnieku braucieniem 2014.gadā
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA “Baltic Travel Service Group”
EUR 1635,00 (bez PVN)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 17.04.2014.
17.04.2014. – 01.11.2014.

Publicēšanas datums: [11.04.2017]