Ātršuvēju līstīšu iegāde VSAA

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija: VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2014/91
Līguma (iepirkuma) veids: prece
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Ātršuvēju līstīšu iegāde VSAA
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „HERMESSEUR 1 499,40 (viens tūkstotis četri simti deviņdesmit deviņi euro un 40 euro centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 08.04.2014.
Izpildes termiņš: 08.04.2014. – 08.05.2014.

Publicēšanas datums: [11.04.2017]