16.daļa SIA “SOL Latvia”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŠĶIRŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2014.gada 21.jūlija rīkojumu Nr.01-2/153 “Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma “Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi VSAA” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2014/138) komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Iepirkumu speciāliste Anda Daine, tālr.nr. 67013628, fakss: 67013636, e-pasts: anda.daine@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/138
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi VSAA
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 14.10.2014. plkst.11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par līgumu IUB mājas lapā publicēts 22.08.2014.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA “SOL Latvia”
EUR 23332,00 (bez PVN)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: ~ 10.12.2014.
01.01.2015 – 30.04.2018 vai līdz līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

Publicēšanas datums: [11.04.2017]