Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi VSAA

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Saimnieciskā nodrošinājuma daļa
Iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas
Iepirkumu speciāliste Anda Daine
tālr.: 67013628, fakss: 67013636, e-pasts: anda.daine@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/138
Iepirkuma priekšmets, apjoms: Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi VSAA
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): 14.10.2014. plkst. 11:00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā
Lāčplēša iela 70a, 301.kab. Rīga,
LV–1011

 

Nolikums atklātam konkursam 

Atbilde uz uzdoto jautājumu Nr.1

Nolikums ar grozījumiem 08.09.2014.

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem Nr.2

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem Nr.3

Atbildes precizējumi uz uzdotajiem jautājumiem Nr.3

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem Nr.4

Atbilde uz uzdoto jautājumu Nr.5

Sīkāka informācija un paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [11.04.2017]