Kancelejas preču iegāde

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŠĶIRŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2014.gada 21.jūlija rīkojumu Nr.01-2/151 “Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma “Kancelejas preču iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2014/167) komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Iepirkumu speciāliste Anda Daine, tālr.nr. 67013628, fakss: 67013636, e-pasts: anda.daine@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/167
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Kancelejas preču iegāde VSAA
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 09.10.2014. plkst.11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par līgumu IUB mājas lapā publicēts 11.09.2014.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA “Hermess”
EUR 12140,66 (bez PVN)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: ~ 19.11.2014.
līguma izpildes termiņš: līdz savstarpējo saistību izpildei, vai līdz 28.02.2017, vai līdz līguma summas EUR 42978.00 bez PVN sasniegšanai.

Publicēšanas datums: [11.04.2017]