Fiksēto telefonu sakaru nodrošināšana VSAA struktūrvienībām

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2014. gada 24. janvāra rīkojumu Nr. 01-2/15 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Fiksēto telefonu sakaru nodrošināšana VSAA struktūrvienībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2014/29) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta IT Servisu daļas iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700), fakss: 67143825, e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/29
Iepirkuma priekšmets, apjoms: „Fiksēto telefonu sakaru nodrošināšana VSAA struktūrvienībām”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi jāiesniedz līdz 24.04.2014. plkst. 11:00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā Informācijas tehnoloģiju departamentā, Rīgā, Fridriķa ielā 9, 204. kab., Inesei Cīrulei, tel. 67038881 (67038700)

Nolikums atklātam konkursam „Fiksēto telefonu sakaru nodrošināšana VSAA struktūrvienībām

Sīkāka informācija un paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [11.04.2017]