Elektroenerģijas piegāde VSAA objektos

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŠĶIRŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālā apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2012.gada 05.aprīļa rīkojumu Nr.01-2/89 (ar grozījumiem 2013.gada 26.augustā Nr.01-2/172) “Par iepirkuma komisijas izveidošanu” iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskās nodrošinājuma daļa Apsaimniekošanas eksperts Uģis Kažoks, tālr.nr. 67013628, fax.: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/36
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Elektroenerģijas piegāde VSAA objektos
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 07.04.2014. plkst.11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 20.02.2014.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): AS “Latvenergo”
EUR 143913,75 (bez PVN)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: ~ 29.04.2014.
līguma izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Sīkāka informācija un paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [11.04.2017]