Elektroenerģijas piegāde VSAA objektiem

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA IZPILDI

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I.Šmitiņas 2012.gada 05.aprīļa rīkojumu Nr.01-2/89 (ar grozījumiem 2013.gada 26.augustā Nr.01-2/172) “Par iepirkuma komisijas izveidošanu”.
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas
Apsaimniekošanas eksperts Uģis Kažoks
tālr.: 67013628, fakss: 67013636, e-pasts: ugis.kazoks@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2014/36
Iepirkuma priekšmets, apjoms: Elektroenerģijas piegāde VSAA objektiem
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): 07.04.2014. plkst. 11:00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā
Lāčplēša iela 70 a, 301.kab. Rīga,
LV–1011


Informāciju ieinteresētajiem piegādātājiem.

Nolikuma 3.pielikums Finanšu piedāvājuma forma.

Nolikums atklātam konkursam “Elektroenerģijas piegāde VSAA objektiem”

Publicēšanas datums: [11.04.2017]