Oracle East Central Europe Limited Filiāle Latvijā

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2013. gada 22. marta rīkojumu Nr. 01-2/74 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Oracle licenču uzturēšana” (iepirkuma identifikācijas nr. VSAA – 2013/69) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta iepirkumu speciāliste Inese Cīrule,
e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv,
tel. 67038881 (67038700),
fakss: 67143825
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/69
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Oracle licenču uzturēšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

(datums un laiks):

17.04.2013. plkst. 11:00
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): Oracle East Central Europe Limited Filiāle Latvijā, Ls 57897,88 bez PVN
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: ~ 24.05.2013.; 31.05.2013. līdz 30.05.2014.

Sīkāka informācija un paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [12.04.2017]