Sarunu procedūras

SARUNU PROCEDŪRAS IZVĒLES PAMATOJUMS

Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/69
Iepirkuma priekšmets: „Oracle licenču uzturēšana”
Sarunu procedūras izvēles pamatojums:

Sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu, izvēlēta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63. panta pirmās daļas 2.punktu, jo VSAA tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju. Oracle East Central Europe Limited filiālei Latvijā, kura ir vienīgais Oracle korporācijas oficiālais pārstāvis Latvijas Republikas teritorijā, (tā ir Oracle korporācijas ārvalsts komersanta filiāle Latvijā) vienīgajai ir ekskluzīvās tiesības veikt tehniskā atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu Oracle licencēm.
Sarunu procedūras piemērošana Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā saskaņota ar Iepirkumu uzraudzības biroju.

Publicēšanas datums: [12.04.2017]