VAS „Latvijas pasts”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2013. gada 25. februāra rīkojumu Nr. 01-2/58 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Valsts pensiju, pabalstu un atlīdzību skaidras naudas maksājumi ar piegādi klienta dzīvesvietā un pakalpojumu sniedzēja noteiktajās izmaksu vietās” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2013/51) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Pamatprocesu vadības daļas vecākā lietvede Sanita Plūmīte, tel. 67011821, fakss: 67011814, e-pasts: Sanita.Plumite@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA-2013/51
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Valsts pensiju, pabalstu un atlīdzību skaidras naudas maksājumi ar piegādi klienta dzīvesvietā un pakalpojumu sniedzēja noteiktajās izmaksu vietās”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

(datums un laiks):

02.05.2013. plkst. 11:00
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): VAS „Latvijas pasts”, Ls 9 369 600.00 (deviņi miljoni trīs
simti sešdesmit deviņi tūkstoši seši simti lati) bez PVN
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: ~ 02.07.2013.; līdz saistību pilnīgai izpildei

 

Sīkāka informācija, paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem un brīvprātīgs paziņojums par
iepirkuma rezultātiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
www.iub.gov.lv

 

Publicēšanas datums: [12.04.2017]