Valsts pensiju, pabalstu un atlīdzību skaidras naudas maksājumi ar piegādi klienta dzīvesvietā un pakalpojumu sniedzēja noteiktajās izmaksu vietās

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2013. gada 25. februāra rīkojumu Nr. 01-2/58 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Valsts pensiju, pabalstu un atlīdzību skaidras naudas maksājumi ar piegādi klienta dzīvesvietā un pakalpojumu sniedzēja noteiktajās izmaksu vietās” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2013/51) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Pamatprocesu vadības daļas vecākā lietvede Sanita Plūmīte, tel. 67011821, fakss: 67011814, e-pasts: Sanita.Plumite@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/51
Iepirkuma priekšmets, apjoms: „Valsts pensiju, pabalstu un atlīdzību skaidras naudas maksājumi ar piegādi klienta dzīvesvietā un pakalpojumu sniedzēja noteiktajās izmaksu vietās”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi jāiesniedz līdz 02.05.2013.
plkst. 11:00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, Rīgā, Lāčplēša ielā 70a, 407. telpā., Pamatprocesu vadības daļas vecākajai lietvedei Sanitai Plūmītei, tel. 67011821


Nolikums iepirkumam „
Valsts pensiju, pabalstu un atlīdzību skaidras naudas maksājumi ar piegādi klienta dzīvesvietā un pakalpojumu sniedzēja noteiktajās izmaksu vietās”

Publicēšanas datums: [12.04.2017]