SIA „Alfa Security J3” 20. daļa

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļas iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Apsaimniekošanas
eksperte Zane Gustava
tālr. 67013628, fakss: 67013636
e-pasts: zane.gustava@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/200
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana VSAA objektos

20.daļa Rēzekne Viļānu iela 8

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 08.11.2013. plkst. 10:00
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Alfa Security J3” EUR 395,49  (trīs simti deviņdesmit pieci  euro un 49 euro centi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 24.01.2014. izpildes termiņš:

28.01.2014.- 31.01.2014

 

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [12.04.2017]