Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana VSAA objektos

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Saimnieciskā nodrošinājuma daļa
Iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Apsaimniekošanas eksperte
Zane Gustava
Tālr:67013628,
fakss:67013636
e-pasts: zane.gustava@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/200
Iepirkuma priekšmets, apjoms: Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana
VSAA objektos
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): 08.11.2013.  plkst. 10.00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā      Lāčplēša ielā 70 a, 301. kab. Rīga, LV-1011

 

Uzaicinājums iepirkuma izpildei

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem

Publicēšanas datums: [12.04.2017]