SIA „Riteh”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļa
Iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas
Apsaimniekošanas eksperte Zane Gustava
Tālr.: 67013628, fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/38
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumus
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „VSAA īpašumu telpu un komunikāciju remonts”
4.daļa „Komunikāciju remonts ēkā Lāčplēša ielā 70a
Rīgā un Fridriķa ielā 9 Rīgā”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 26.02.2013. plkst. 10:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā
publicēts
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Riteh”, Ls 4281,30 (četri tūkstoši divi simti
astoņdesmit viens lats 30 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 18.03.2013.;
izpildes termiņš: 19.03.2013. – 01.06.2013.

 

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
www.iub.gov.lv

 

Publicēšanas datums: [12.04.2017]