SIA „RITEH”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļa
Iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas
Apsaimniekošanas eksperte Zane Gustava
Tālr.: 67013628, fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/38
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „VSAA īpašumu telpu un komunikāciju remonts”
5. daļa „Kurtuves telpas remonts Siguldā
Šveices ielā 12”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 26.02.2013. plkst. 10:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 30.04.2013.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „RITEH”, Ls 7104,91 (septiņi tūkstoši simts četri lati un 91 santīms)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 24.04.2013.
Izpildes termiņš  02.05.2013. – 14.06.2013.

 

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [12.04.2017]