SIA „Demo Group Company”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

 

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļa

Iepirkumu komisija

Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas

Apsaimniekošanas eksperte Zane Gustava

Tālr.: 67013628, fakss: 67013636

Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/38
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojums
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „VSAA īpašumu telpu un komunikāciju remonts ”
1. daļa „Par telpu remontu Rīgā, Fridriķu ielā 9”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 26.02.2013.
plkst. 10:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Demo Group Company”, Ls 5341,03 (pieci tūkstoši
trīsi simti četrdesmit viens lats un 03 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 11.03.2013.; izpildes termiņš  11.03.2013. – 26.04.2013.

 

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
www.iub.gov.lv

Lēmums Konkursa 1.daļai

Publicēšanas datums: [12.04.2017]