SIA „Akvilons Z”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Saimnieciskā nodrošinājuma daļa
Iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas
Apsaimniekošanas eksperte Zane Gustava
Tālr.: 67013628, fakss: 67013636
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/38
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumus
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „VSAA īpašumu telpu un komunikāciju remonts”
3.daļa „Ēkas pamatu un telpu remonts Viļānu ielā 8, Rēzeknē”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
(datums un laiks):
Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 26.02.2013.
plkst. 10:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums
IUB mājas lapā:
Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā
publicēts
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Akvilons Z”, Ls 9951,90 (deviņi tūkstoši deviņi
simti piecdesmit viens lats 90 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 18.03.2013.;
izpildes termiņš: 18.03.2013. – 26.05.2013.

 

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
www.iub.gov.lv

 

Publicēšanas datums: [12.04.2017]