VSAA īpašumu telpu un komunikāciju remonts

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Saimnieciskā nodrošinājuma daļa
Iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Apsaimniekošanas eksperte
Zane Gustava
Tālr: 67013628,
fakss :67013636
e-pasts: zane.gustava@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/38
Iepirkuma priekšmets, apjoms: VSAA īpašumu telpu un komunikāciju remonts
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): 26.02.2013. plkst. 10.00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā       Lāčplēša ielā 70 a, 301. kab. Rīga, LV-1011

Uzaicinājums iepirkuma izpildei 

Vēstule ieinteresētajiem piegādātājiem

Publicēšanas datums: [12.04.2017]