Swedbank AS

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar  VSAA direktores p.i. M.Grodumas 2013. gada 29.jūlija rīkojumu Nr. 01-2/157 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Vērtspapīru konta apkalpošana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2013/153) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Finanšu vadības departamenta Plānu – finanšu daļas vecākais finanšu ekonomists Ainārs Dobroze
Tālrunis: 67038996, 29258128
E-pasts: Ainars.Dobroze@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/153
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Vērtspapīru konta apkalpošana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 12.08.2013. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 01.08.2013.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): Swedbank AS, Ls 25 000 (divdesmit pieci tūkstoši lati 00 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums,
izpildes termiņš:
02.09.2013.;
izpildes termiņš: no līguma abpusējas parakstīšanas brīža līdz līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

Līgumā noteikto Pakalpojumu sniegšanas laiks – no 2013.gada 01.septembra līdz 2015.gada 31.augustam.

 Lēmums

Līguma teksts

Publicēšanas datums: [12.04.2017]