Iepirkums izbeigts bez rezultāta

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2013. gada 07.marta rīkojumu Nr. 01-2/66 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Vērtspapīru konta apkalpošana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2013/59) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Finanšu vadības departamenta Plānu – finanšu daļas vecākais finanšu ekonomists Ainārs Dobroze
Tālrunis: 67038996, 29258128
E-pasts: Ainars.Dobroze@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/59
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Vērtspapīru konta apkalpošana”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
(datums un laiks):
Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 09.04.2013. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas
datums IUB mājas lapā:
Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 25.03.2013.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): Iepirkums izbeigts bez rezultāta, jo iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi.
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

Lēmums

Sīkāka informācija par iepirkuma pārtraukšanu publicēta
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [12.04.2017]