Iepirkums pārtraukts

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2013. gada 21.maija rīkojumu Nr. 01-2/125 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Vērtspapīru konta apkalpošana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2013/116) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Finanšu vadības departamenta Plānu – finanšu daļas vecākais finanšu ekonomists Ainārs Dobroze

Tālrunis: 67038996, 29258128

E-pasts: Ainars.Dobroze@vsaa.gov.lv

Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/116
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Vērtspapīru konta apkalpošana”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 08.07.2013. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 25.06.2013.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): Iepirkums pārtraukts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.panta sesto daļu, jo tam ir objektīvs pamatojums
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

Sīkāka informācija par iepirkuma pārtraukšanu publicēta Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [12.04.2017]