Vērtspapīru konta apkalpošana

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2013. gada 21.maija rīkojumu Nr. 01-2/125 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Vērtspapīru konta apkalpošana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2013/116) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Finanšu vadības departamenta Plānu – finanšu daļas vecākais finanšu ekonomists
Ainārs Dobroze
Tālrunis: 67038996, 29258128
E-pasts: Ainars.Dobroze@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/116
Iepirkuma priekšmets, apjoms: Vērtspapīru konta apkalpošana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi jāiesniedz līdz 08.07.2013. plkst. 11:00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā
Finanšu vadības departamentā, Rīgā, Fridriķa ielā 9, 418. kab., Aināram Dobrozem, tel. 67038996, 29258128

Uzaicinājums iepirkuma izpildei

Publicēšanas datums: [12.04.2017]