SIA „Eiroeksperts”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,
Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs Iepirkumu veic saskaņā ar  VSAA direktores I.Šmitiņas 2013. gada 24.oktobrī rīkojumu Nr. 01-2/210 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras turējumā esošo valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto AS „Saldus labība” un SIA „Līvānu kūdras fabrika” kapitāla daļu novērtēšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2013/205) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Finanšu vadības departamenta Plānu – finanšu daļas vecākais finanšu ekonomists Ainārs Dobroze
Tālrunis: 67038996, 29258128
E-pasts: Ainars.Dobroze@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/205
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras turējumā esošo valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto AS „Saldus labība” (Reģ.Nr.40003034066) un SIA „Līvānu kūdras fabrika” (Reģ.nr.40003017973) kapitāla daļu novērtēšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 11.11.2013. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 31.10.2013.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Eiroeksperts” , Ls  5 000 (pieci tūkstoši lati 00 santīmi) bez PVN.
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 25.11.2013.; izpildes termiņš 4 (četras) nedēļas no līguma noslēgšanas brīža

 Lēmums

Līguma teksts

Sīkāka informācija par iepirkuma pārtraukšanu publicēta Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [12.04.2017]