Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras turējumā esošo valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto AS „Saldus labība” (Reģ.Nr.40003034066) un SIA „Līvānu kūdras fabrika (Reģ.nr.40003017973) kapitāla daļu novērtēšana

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar  VSAA direktores I.Šmitiņas 2013. gada 24.oktobrī rīkojumu Nr. 01-2/210 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras turējumā esošo valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto AS „Saldus labība” un SIA „Līvānu kūdras fabrika” kapitāla daļu novērtēšana” (iepirkuma identifikācijas
Nr. VSAA – 2013/205) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Finanšu vadības departamenta
Plānu – finanšu daļas vecākais finanšu ekonomists Ainārs Dobroze
Tālrunis: 67038996, 29258128
E-pasts: Ainars.Dobroze@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/205
Iepirkuma priekšmets, apjoms: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras turējumā esošo valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto AS „Saldus labība” (Reģ.Nr.40003034066) un SIA „Līvānu kūdras fabrika” (Reģ.nr.40003017973) kapitāla daļu novērtēšana
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi jāiesniedz līdz 11.11.2013.
plkst. 11:00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā
Finanšu vadības departamentā, Rīgā,
Fridriķa ielā 9, 418. kab., Aināram Dobrozem,
tel. 67038996, 29258128

Uzaicinājums iepirkuma izpildei

Publicēšanas datums: [12.04.2017]