Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem sagatavoto paziņojumu nosūtīšana

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2013. gada 9. oktobra rīkojumu Nr. 01-2/197 „Par iepirkuma komisiju” noteikta iepirkuma „Par valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem sagatavoto paziņojumu nosūtīšanu” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2013/188) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļa: Tālrunis: 67013634, 67013675, 67013686, E-pasts: fondi@vsaa.gov.lv, Fakss: 67011814, Adrese: Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011.
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/188
Iepirkuma priekšmets, apjoms: „Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem sagatavoto paziņojumu nosūtīšana”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi jāiesniedz līdz 08.11.2013. plkst. 11:00
VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļā, adrese: VSAA Fondēto pensiju shēmas administrēšanas daļa, Lāčplēša iela 70a, Rīga, iepriekš savu ierašanos piesakot pa tālr. 67013652 vai 67013686

 

Nolikums

Publicēšanas datums: [12.04.2017]