Sybase produktu licenču uzturēšan

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Iepirkumu veic saskaņā ar VSAA direktores I. Šmitiņas 2013. gada 25. jūnija rīkojumu Nr. 01-2/145 „Par iepirkuma komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Sybase produktu licenču uzturēšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. VSAA – 2013/133) komisija
Kontaktinformācija: VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta iepirkumu speciāliste I. Cīrule, tel. 67038881 (67038700),
fakss: 67143825,
e-pasts: inese.cirule@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/133
Līguma (iepirkuma) veids: pakalpojumi
Līguma (iepirkuma) priekšmets: „Sybase produktu licenču uzturēšana”
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 09.07.2013. plkst. 11:00
Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā: Paziņojums par plānoto līgumu IUB mājas lapā publicēts 28.06.2013.
Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN): SIA „Exigen Services Latvia”, Ls 14352,67 (četrpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit divi lati 67 santīmi)
Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš: 31.07.2013.; izpildes termiņš: no 2013.gada 31.jūlija līdz 2014.gada 30.jūlijam

Lēmums

Sīkāka informācija un informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
www.iub.gov.lv

Publicēšanas datums: [12.04.2017]