Siltumenerģijas nodrošināšana VSAA ēkai Siguldā Šveices ielā 12

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Iepirkuma procedūras organizētājs: Saimnieciskā nodrošinājuma daļa
Iepirkumu komisija
Kontaktinformācija: Saimnieciskā nodrošinājuma daļas Apsaimniekošanas eksperte Zane Gustava            Tālr: 67013628, fakss : 67013636
e-pasts: zane.gustava@vsaa.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: VSAA – 2013/144
Iepirkuma priekšmets, apjoms: Siltumenerģijas nodrošināšana VSAA ēkai Siguldā Šveices ielā 12
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks): 15.08.2013. plkst. 10.00

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā       Lāčplēša ielā 70 a, 301. kab. Rīga, LV-1011

Uzaicinājums iepirkuma izpildei

Publicēšanas datums: [12.04.2017]